Småskrifter

Följande småskrifter är slutsålda. 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,23,24,25,26,40,42,43,44,46,47,54.

1 GJV Andersson Tänkeböckernas Vadstenabor

2 FO Rosen Sjukvårdarminnen

3 S Bergman Vadstena Gamla Fabriks- och Hantverksförening 1847-        1864

4 P Bergman Gustav Vasa och Vadstena

5 I Andersson Kungahall och systrahus

6 K Bäckgren Eric Ihrfors Fornforskare och Franciskussjäl

7 S Bergman Dicksonska skolan 1861-1961

8 S Bergman Holmska villan-en svunnen idyll

9 S Zachrisson Vadstena rådhus

10 C Bengtsson Glimtar från 1800-talets Vadstena del 1

11 C Bengtsson Glimtar från 1800-talets Vadstena del 2

12 S Dahlquist Med Nathan Söderblom i Östgötabygd

13 Wetterblad-Wallin Något om hotellen i Vadstena

14 G Thornström Apotekets i Vadstena tillkomsthistoria och första            tid

15 P Gustavi m.fl. Kring slottet och klostret samt en unik brevsamling

16 A Sandberg Vadstena Samrealskola 1906-1969 Vadstena
Arbetarförening 100 år
Barndomsminnen från Vadstena

17 T Larsson Musikliv i Vadstena från medeltid till 1900-tal.                             Vadstena dövstumskola 1878-1902

18 R Rosén Minnen från mina barn- och skolår i 1910-talets Vadstena

19 M-K Lundberg Gamla Teatern i Vadstena

20 R Wetterblad En Vadstenabokhandlares liv och verksamhetR A              Unnerbäck Vadstena – en gammal stadsmiljö

21 R Wetterblad Elias Brenner och hans VadstenabilderT Nyberg Vadstena och smålandskrigetC Bengtsson Vadstena hamn

22 W Pursche Vadstenaarkivalier i landsarkivet i Vadstena
E&S Malmberg Vadstena stads kommunala arkiv 1863-1973

23 S Bergman Dikter

24 T Bäck Datering av det äldsta Vadstena

25 Hillbom-Söderberg Munkklostret i Vadstena

26 Syster Patricia Vadstena kloster 1935-1975

27 W Pursche Borgmästare Erland Svensson
en storköpman i Vadstena 1632-57

28 S Joahnsson Knyppling i Östergötland

29 B Fritz Vadstena ”grop och plankor” – stadens
medeltida befästningsverk

30 M Andersson Kvarteret Biskopen 5

31 S Bergman m.fl. Skomakarstugorna

32 S Bergman m.fl. Holmska villan-ett blågult paradis

33 K Malmsten m.fl. Klosterbrygd i Vadstena

34 B Hagård Vadstena egen kommun

35 F Flodin m.fl. Den stora fågelsjön

36 O Lönnqvist På besök i Vasatidens Vadstena

37 B Larsson m.fl. Vilhelm Moberg i Vadstena

38 B Segrell Vadstena enskilda bank 1857-87

39 T Eriksson Amatörteater i Vadstena

40 C Bengtsson Vadstena i mitt hjärta

41 G Grantinger Jul i gamla Vadstena

42 S Kernell Vingar över Vadstena

43 I Lindaräng När koleran kom till Vadstena

44 A Eklund Vadstena pilgrimsstad i 600 år

45 Zachrisson m.fl. När Vadstena blev stad

46 I Lindaräng Synen på Birgitta

47 S Zachrisson En rundvandring i Birgittas stad

48 M Anderson Spetsgångare i Vadstena

49 Grefbäck m.fl. Klostermuseets gravhällar och Vadstenabygdens            stenhuggare

50 G Söderström Acharii-Bergenstrålska huset i Vadstena

51 Segrell/ Lohm Människornas sjö. Om kulturlandskapet i                          Tåkernbygden

52 T Junglander m.fl. Några idrottsminnen

53 B Lundquist Vadstena Läns Trafklubb

54 I Lindaräng Beginerna-en medeltida och nutida kvinnorörelse

55 A Grandin Vadstena speceriaffärer under 1900-talet

56 G Nordén Livet på landet blev lyckan i stan

57 M Anderson/U Molin Vadstenakungen-anfäder och ättlingar

58 PO Olsson Koldamm & Vättervatten

59 L Thegle Skriftlig anmärkning

60 C Brimalm/J Karlsson En liten järnväg i en liten stad. Historia kring      Sveriges äldsta smalspårbana Wadstena-Fogelsta Järnväg

61 Blomberg Carina Vadstena Andelsmejeri u.p.a.

62 Björn Petersson  Vadstena vid Vätterns strand. En bildberättelse.

63 Per Rydberg Vadstena Föreläsningsförening 120 år.

64 Carina Blomberg På Vättervåg