Nyheter

Nu har årets småskrift kommet från tryckeriet. I år ordnas inget boksläpp utan böckerna lämnas till Föreningen Gamla Vadstenas medlemmar. Boken kan också köpas för 100:-.

Beställning av småskiften heidi.segrell@gmail.com

Årets småskrift Nr 64 På Vättervåg av Carina Blomberg.
Pris 100 kr.

Beställning av småskiften heidi.segrell@gmail.com

 

Årets film och bildvisning har varit välbesökta och uppskattade.

 

Höstmötet 7 September besöktes av ett 60-tal medlemmar.
Carina Blomberg, Bo Roxberg och Kent Hjert talade om Vätternsegling.

Årsmötet den 27 april besöktes av ett 40-tal medlemmar.

Föredrag av Urban Bäckström med utgångspunkt i ”Jag minns min barndoms Vadstena” av Elisabeth Hollman.

Årets småskrift. Pris 100 kr

Nr 63 Per Rydberg Vadstena Föreläsningsförening 120 år.

Beställning av småskiften  heidi.segrell@gmail.com

 

 

Årets film och bildvisning har varit välbesökta och uppskattade.

 

Höstmötet den 1 September blev välbesökt ca: 50 st.

Föredragshållare var Björn Segrell ” Jonas Carl Linnerhielm Sveriges första turist” vilket var mycket intressant.

Kaffe serverades och lotteriet på kaffebiljetten drogs.

 

Årsmötet den 21 april besöktes av ett 40-tal medlemmar.

Föredrag av Magnus Vahlquist. Några anhalter på en 45-årig resa från Vadstena och åter var mycket uppskattat.

 

Vid beställning av årets småskift kontakta Björn Petersson på bjornp441@spray.se

 

 

 Årets filmvisning har varit välbesökt och  intressant.

 

Höstmötet den 2 September blev välbesökt 55 st.  Björn Petersson visade bilder och en film om Högertrafikomläggningen 1967. Kaffe serverades och lotteriet på kaffebiljetten drogs.

Årsmötet den 29 april besöktes av ett 30-tal medlemmar. Årets kulturpris tilldelades Niklas Aho för hans arbete med Folkparken. Torbjörn  Gustavsson berättade minnen från Vadstena och Borghamn.