Småskrifter

Följande småskrifter är slutsålda. 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,23,24,25,26,40,42,43,44,46,47,54.

Pris på Småskrifterna.

nr 1-54 : 40 kronor

nr 55-65: 60 kronor

nr 66 och Hollmans bok: 100 kronor

nr 68 100 kronor

kartan och bok 50 kronor

Vadstena Butiker 100 kronor per del

vykort 5 kronor

1 GJV Andersson Tänkeböckernas Vadstenabor

2 FO Rosen Sjukvårdarminnen

3 S Bergman Vadstena Gamla Fabriks- och Hantverksförening 1847-        1864

4 P Bergman Gustav Vasa och Vadstena

5 I Andersson Kungahall och systrahus

6 K Bäckgren Eric Ihrfors Fornforskare och Franciskussjäl

7 S Bergman Dicksonska skolan 1861-1961

8 S Bergman Holmska villan-en svunnen idyll

9 S Zachrisson Vadstena rådhus

10 C Bengtsson Glimtar från 1800-talets Vadstena del 1

11 C Bengtsson Glimtar från 1800-talets Vadstena del 2

12 S Dahlquist Med Nathan Söderblom i Östgötabygd

13 Wetterblad-Wallin Något om hotellen i Vadstena

14 G Thornström Apotekets i Vadstena tillkomsthistoria och första            tid

15 P Gustavi m.fl. Kring slottet och klostret samt en unik brevsamling

16 A Sandberg Vadstena Samrealskola 1906-1969 Vadstena
Arbetarförening 100 år
Barndomsminnen från Vadstena

17 T Larsson Musikliv i Vadstena från medeltid till 1900-tal.                             Vadstena dövstumskola 1878-1902

18 R Rosén Minnen från mina barn- och skolår i 1910-talets Vadstena

19 M-K Lundberg Gamla Teatern i Vadstena

20 R Wetterblad En Vadstenabokhandlares liv och verksamhetR A              Unnerbäck Vadstena – en gammal stadsmiljö

21 R Wetterblad Elias Brenner och hans VadstenabilderT Nyberg Vadstena och smålandskrigetC Bengtsson Vadstena hamn

22 W Pursche Vadstenaarkivalier i landsarkivet i Vadstena
E&S Malmberg Vadstena stads kommunala arkiv 1863-1973

23 S Bergman Dikter

24 T Bäck Datering av det äldsta Vadstena

25 Hillbom-Söderberg Munkklostret i Vadstena

26 Syster Patricia Vadstena kloster 1935-1975

27 W Pursche Borgmästare Erland Svensson
en storköpman i Vadstena 1632-57

28 S Joahnsson Knyppling i Östergötland

29 B Fritz Vadstena ”grop och plankor” – stadens
medeltida befästningsverk

30 M Andersson Kvarteret Biskopen 5

31 S Bergman m.fl. Skomakarstugorna

32 S Bergman m.fl. Holmska villan-ett blågult paradis

33 K Malmsten m.fl. Klosterbrygd i Vadstena

34 B Hagård Vadstena egen kommun

35 F Flodin m.fl. Den stora fågelsjön

36 O Lönnqvist På besök i Vasatidens Vadstena

37 B Larsson m.fl. Vilhelm Moberg i Vadstena

38 B Segrell Vadstena enskilda bank 1857-87

39 T Eriksson Amatörteater i Vadstena

40 C Bengtsson Vadstena i mitt hjärta

41 G Grantinger Jul i gamla Vadstena

42 S Kernell Vingar över Vadstena

43 I Lindaräng När koleran kom till Vadstena

44 A Eklund Vadstena pilgrimsstad i 600 år

45 Zachrisson m.fl. När Vadstena blev stad

46 I Lindaräng Synen på Birgitta

47 S Zachrisson En rundvandring i Birgittas stad

48 M Anderson Spetsgångare i Vadstena

49 Grefbäck m.fl. Klostermuseets gravhällar och Vadstenabygdens            stenhuggare

50 G Söderström Acharii-Bergenstrålska huset i Vadstena

51 Segrell/ Lohm Människornas sjö. Om kulturlandskapet i                          Tåkernbygden

52 T Junglander m.fl. Några idrottsminnen

53 B Lundquist Vadstena Läns Trafklubb

54 I Lindaräng Beginerna-en medeltida och nutida kvinnorörelse

55 A Grandin Vadstena speceriaffärer under 1900-talet

56 G Nordén Livet på landet blev lyckan i stan

57 M Anderson/U Molin Vadstenakungen-anfäder och ättlingar

58 PO Olsson Koldamm & Vättervatten

59 L Thegle Skriftlig anmärkning

60 C Brimalm/J Karlsson En liten järnväg i en liten stad. Historia kring      Sveriges äldsta smalspårbana Wadstena-Fogelsta Järnväg

61 Blomberg Carina Vadstena Andelsmejeri u.p.a.

62 Björn Petersson  Vadstena vid Vätterns strand. En bildberättelse.

63 Per Rydberg Vadstena Föreläsningsförening 120 år.

64 Carina Blomberg På Vättervåg

65 Birgitta Olai  Ekonomibyggningen vid Vadstena hospital.

66 Claes Westling & Anna-Lisa Hagård  Människor och byggnader vid               Rådhustorget och Krabbegatan.

67 Ann-Marie och Sören Hjelm  Föreningen Östergötlands Barn Vadstena       stad och Dals härad.

68 Bengt-Arne Gustavsson   Skinnarnas IF